header image

Recyklujte použité nástroje s Global Tungsten Solution a přispějte k ochraně životního prostředí

Slova jako recyklace a udržitelnost slyšíme ze všech stran a už jen málo z nás má doma pouze jeden odpadkový koš, ale třídíme plasty, papír a řadu dalších surovin. Potřeba maximálně využít materiály, které nám naše planeta dává k dispozici je nepochybně i tam, kde se používají nástroje s karbidem wolframu.

Jeho těžba výrazně zatěžuje krajinu, protože k získání pouhého jednoho kilogramu wolframu je třeba vytěžit okolo půl tuny wolframové rudy.

Použité nástroje s karbidem wolframu, které často končí ve šrotu jako železná směs, však často obsahují dostatek materiálu, který může být znovu použit při výrobě nástrojů nových.

V GTS umíme správnou recyklací zachránit 99.99% wolframu z použitých nástrojů a znovu jej vrátit do výrobního řetězce. Zapojením se do tohoto programu s námi pomáháte na maximum využít potenciál již vytěžených materiálů a chránit tak životní prostředí před masivní těžbou.

30. dubna 2021

top